NVCI deelt zorgen ACM over wildgroei keurmerken

De geloofwaardigheid van alle keurmerken staat onder druk. Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van een verkennend onderzoek onder consumenten. De Nederlandse Vereniging van Certificatie-instellingen (NVCi, voorheen VOC) deelt deze zorgen. De wildgroei aan keurmerken ondermijnt de krachtige werking die third-party certificatie voor de maatschappij heeft zoals die wordt geleverd door de leden van de NVCi.

De wildgroei aan keurmerken én de onduidelijkheid over waar het keurmerk voor staat, maken dat consumenten het vertrouwen in keurmerken verliezen. Hierdoor staat de geloofwaardigheid van álle keurmerken onder druk. Uit onderzoek van ACM blijkt dat consumenten vinden dat ze er vanuit moeten kunnen gaan dat een keurmerk betrouwbaar is, duidelijke informatie geeft en onafhankelijk wordt gecontroleerd. Dat staat haaks op wat consumenten van de huidige keurmerken vinden. Er zijn nu honderden keurmerken die veelal als marketinginstrument ingezet worden maar waarvan de werkelijke inhoud onbekend is en extern toezicht ontbreekt. Consumenten hebben moeite om de waarde van een keurmerk te bepalen.

De certificatie-instellingen aangesloten bij de NVCi zien ook al jaren dat afnemers meer moeite hebben om de betekenis van keurmerken of certificaten op juiste waarde te schatten. Niet alleen onder consumenten maar ook in de business-to-business sfeer.  Bij certificatie door geaccrediteerde certificatie-instellingen zijn de kwaliteit, inhoud en onafhankelijkheid van de beoordeling gewaarborgd door extern toezicht.

De ACM vindt dat er een generiek referentiekader moet komen voor het oprichten en beheren van keurmerken, al is dat niet haar taak maar die van marktpartijen, brancheorganisaties en consumentenorganisaties. De NVCi is het met de ACM eens dat een dergelijk referentiekader een oplossing kan zijn daar waar accreditatie te veel is gevraagd of te ver voert. De NVCi is bereid aan initiatieven die ontstaan een bijdrage te leveren door expertise in te brengen.

Over NVCi
NVCi (voorheen VOC) is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen. Leden van NVCi kunnen actief zijn in een grote verscheidenheid aan werkvelden, zoals de bouw, energie, chemie, maakindustrie, publieke- en commerciële dienstverlening, voeding, milieu, gezondheid, transport en logistiek. NVCi streeft ernaar de dienstverlening binnen de branche continue te verbeteren. Dat doen we door de positie van onze leden als collectief te verbeteren en hen te informeren en faciliteren op het gebied van actuele en relevante thema's.

NVCi fungeert als collectieve gesprekspartner voor de diverse stakeholders van certificatie-instellingen. Daarmee verbeteren we onder andere de maatschappelijke positie van onze leden als collectief. Wij vinden het belangrijk dat certificatie- en inspectie instellingen op de hoogte zijn van relevante thema's. Daarom informeren we hen regelmatig over wettelijke regelingen, verenigingsaangelegenheden en diverse ontwikkelingen (zowel sociaal economisch, als technisch en maatschappelijk). 

De leden van NVCi zijn allen door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatieinstelling (aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008) geaccrediteerd.