Certificatiemerken op website RvA

De Raad voor Accreditatie biedt certificerende instellingen de mogelijkheid hun keurmerken te vermelden op de website www.rva.nl.

Op termijn wil de Raad alle merken tonen die onder accreditatie worden gebruikt. De merken zullen worden onderverdeeld in vier categorieën:

-   productcertificatie;

-   managementsysteemcertificatie;

-   persoonscertificatie en;

-   inspectie.

Heeft u een merk dat in aanmerking komt voor deze pagina? Dan kunt u een bericht (contact@rva.nl) sturen naar de Raad met het merk en een link naar de webpagina waarop de betekenis van het merk wordt verklaard.