Evaluatie van de Raad voor Accreditatie

Op 12 augustus is door de Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd met de resultaten van de evaluatie van de RvA die in opdracht van het Ministerie in de afgelopen maanden is uitgevoerd.

Conclusie van het uitgevoerde onderzoek is dat de RvA op een doeltreffende en doelmatige wijze invulling heeft gegeven aan haar wettelijke taak. Verder wordt geconcludeerd dat de RvA deskundig, onafhankelijk, zorgvuldig en consistent te werk gaat. Daarnaast worden vier aanbevelingen gedaan met betrekking tot:

Een nog actievere rol spelen in het voor het voetlicht brengen van de rol van accreditatie in het systeem van toezicht als geheel.

Een feedback systeem inrichten zodat klanten op een laagdrempelige manier feedback kunnen geven.

Inspanningen blijven plegen om administratieve lasten verder te verlichten en transparantie en voorspelbaarheid van de kosten verder te vergroten.

Meer centraal zetten van de doorlooptijden van een accreditatie.
Als zelfstandig bestuursorgaan dient de RvA iedere 5 jaar geëvalueerd te worden. Het onderzoek is in opdracht van het Ministerie uitgevoerd door onderzoeksbureau Kwink en heeft zich met name gericht op de vraag of de RvA zijn (wettelijke) taken doeltreffend en doelmatig heeft uitgevoerd. Het onderzoekbureau heeft zich dus gericht op het functioneren van de RvA als organisatie en niet op de vraag of het uiteindelijke doel van de door de RvA verleende accreditaties, namelijk het bevorderen van het vertrouwen in onafhankelijkheid en deskundigheid van uitgevoerde conformiteitsbeoordelingen, wordt behaald. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een enquête onder en interviews met externe stakeholders van de RvA, analyse en gesprekken met diverse vertegenwoordigers van de RvA.


De brief van Minister Kamp en het volledige rapport zijn terug te lezen via de volgende link.