Geen rol Certificerende Instellingen in Onaangekondigd.nl

De afgelopen dagen zijn er bij Certificerende Instellingen vragen ontvangen over de website www.onaangekondigd.nl en de inhoud daarop. Op de website wordt gesuggereerd dat op basis van nieuwe Europese regelgeving het noodzakelijk is om onaangekondigde audits uit te gaan voeren voor onder andere ISO9001 en ISO14001.

Het blijkt hier te gaan om een 1 april-grap van een adviesbureau. Er is geen sprake van de verplichte introductie van onaangekondigde bezoeken voor bovengenoemde normen of Europese regelgeving hiervoor. NVCi wil als belangenvereniging van Certificerende Instellingen benadrukken dat wij, in tegenstelling tot wat op de site vermeld staat, geen bijdrage hebben geleverd bij de totstandkoming van onaangekondigd.nl of de informatie op deze site.