Nieuwe versie van ISO 22870 geharmonsieerd

Ter informatie; de 2016 versie van de norm: EN ISO 22870:2016 Point-of-care testing (POCT) — Requirements for quality and competence (ISO 22870:2016) is door de Europese Commissie gepubliceerd als geharmoniseerde norm. Zie verder: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.076.01.0012.01.ENG&toc=OJ:C:2017:076:TOC

De versie uit 2006 geeft nog tot 30 november 2019 een vermoeden van overeenstemming.