Ontwikkelingen Wet DBA

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde op 18 november 2016 de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat de handhaving op de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018.

Dit betekent dat zzp-ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het kabinet kijkt in de tussenliggende periode hoe de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over deze wet kunnen worden weggenomen. Ook gaat het kabinet bezien hoe de begrippen 'gezag' en 'vrije vervanging' kunnen worden aangepast aan de moderne tijd. De staatssecretaris zet in op doorontwikkeling van het stelsel. Dit betekent dat de Wet DBA en dus ook het stelsel van modelovereenkomsten niet wijzigt.

De NVCi heeft een modelovereenkomst laten ontwikkelen die afgestemd is op de specifieke situatie van certificerende instellingen die werken met zzp-ers. Momenteel ligt deze overeenkomst ter beoordeling bij de Belastingdienst. Zodra de overeenkomst is goedgekeurd, wordt deze exclusief voor NVCi-leden beschikbaar gesteld.

Wij houden u op de hoogte.