Stand van zaken modelovereenkomst

Zoals bekend is er sprake van een vertraging van de implementatie van de wet DBA ter vervanging van de VAR-verklaring.
Dit betekent dat handhaving tot 1 januari 2018 wordt opgeschort. Daarnaast onderzoekt het kabinet of het arbeidsrecht herijkt moet worden om beter aan te sluiten op de praktijk. Het kabinet wil daar haast mee maken en hoopt voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

De door de NVCi opgestelde overeenkomst wordt door de Belastingdienst beoordeeld en is op dit moment nog niet (geheel) goedgekeurd. Op een aantal onderdelen heeft de Belastingdienst om aanvullende informatie gevraagd. De wijze waarop de overeenkomst nu is opgesteld doet de Belastingdienst vermoeden dat freelancers voornamelijk extra capaciteit zijn, aanvullend op het auditorenbestand, waardoor de vraag gesteld wordt waarom er geen arbeidsovereenkomst wordt opgesteld.

Daarnaast zijn er vragen rondom de vrije vervanging en accreditatie. In januari 2017 zal er een overleg tussen de NVCi en de Belastingdienst plaatsvinden om de vragen toe te lichten en zodoende tot een goedgekeurde overeenkomst voor leden van de NVCi te komen.

Wij houden u op de hoogte.