Voorstelrondje nieuwe leden NVCi

Op 12 juli kondigden wij al aan dat NVCi twee nieuwe leden heeft. Deze nieuwe leden willen zich graag aan jullie voorstellen. Onderstaand een korte impressie van beide Certificatie Instellingen.Qlip B.V. ondersteunt de agrofood sector, in het bijzonder de internationale zuivelketen, ter versterking van vooraanstaande marktposities door een toonaangevend, innovatieve, betrouwbare en betrokken partner te zijn. Haar kernactiviteiten zijn gericht op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 13.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie, melkvee- en rundveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks 15 miljoen rauwe melkmonsters geanalyseerd en 500.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivelingrediënten en zuigelingenvoeding.

Met ons uitgebreide aanbod aan analyses en certificering en ons uitgebreide netwerk, hoogwaardige kennis en jarenlange ervaring is Qlip één van de marktleiders op het gebied van borging en kwaliteit en voedselveiligheid in de zuivelketen. Qlip is in 20078 ontstaan als samenvoeging van drie organisaties:
- Organisatie Certificering Melkveebedrijven (OCM);
- Melkcontrolestation Nederland (MCS) en;
- de private taken van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ).
De naam Qlip is ontstaan uit Quality, Laboratory, Inspections en Processcertification.

Vanwege de groei en dynamiek binnen de internationale zuivelsector zijn de laboratoriumactiviteiten de afgelopen jaren flink toegenomen. Om de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen is in maart 2016 gestart met de nieuw- en verbouw van het chemisch en microbiologisch laboratorium. Qlip heeft een sterke positie m.b.t. de onafhankelijke en professionele kwaliteitsborging in de zuivelketen. Niet alleen binnen Nederland en Europa maar ook richting Azië, in het bijzonder China. Als lid van het Holland Center en als partner van het Sino Dutch Diary Development Centre verwelkomt Qlip jaarlijks dan ook vele Chinese professionals op het zuivellaboratorium in Zutphen.

Innovatie en ontwikkeling zijn van groot belang, daarin investeert Qlip jaarlijks zo'n 4% van haar bedrijfsomzet. Dit niet alleen voor voedselveiligheid en -kwaliteit, maar ook meer en meer op het terrein van dierwelzijn en - gezondheid en verduurzaming van de zuivelketen.

Wilt u nog meer weten over Qlip, kijk dan op deze link: https://youtu.be/ecgFGbYORa4CIIO is een kleinschalige certificeerder, gespecialiseerd in het beoordelen van organisaties in de professionele dienstverlening. Onze missie is om onderzoeken uit te voeren op een interactieve, innovatieve, intelligente en inspirerende wijze. Zo willen we aan onze klanten substantiële toegevoegde waarde bieden bij de verdere kwaliteitsontwikkeling. Klanten van CIIO komen uit de volgende branches: organisatieadvies en interim management, markt- en wetenschappelijke onderzoek, training en opleiding, re-integratie en loopbaanadvies, zorg en welzijn, onderwijs, ingenieurs- en architectenbureaus en de overheid.

CIIO is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie en werkt met de
CIIO Maatstaf 2016 (door de RvA geaccepteerde interpretatie van de ISO 9001: 2015). Daarnaast verzorgt CIIO toetsingen op andere toetsingsschema’s, zoals ISO 20252, de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs, het NRTO-keurmerk en OVAL- en SCOOR-toetsingen. Ook helpt CIIO brancheorganisaties met het ontwikkelen van keurmerken, zoals Sociaal Werk Nederland met het kwaliteitslabel Sociaal Werk.

CIIO bestaat nu bijna 12 jaar en is opgericht door zeer ervaren auditoren. Inmiddels bestaat het
CIIO-netwerk uit zo’n 25 professionals, die naast hun werk als beoordelaar ook actief zijn als organisatieadviseur, trainer of interim manager, binnen eerder genoemde branches. Deze praktijkervaring zet CIIO gericht in, zodat klanten erop kunnen rekenen dat elk onderzoek met kennis van zaken en inlevingsvermogen wordt uitgevoerd.

CIIO hanteert bij haar onderzoeken de volgende uitgangspunten:

1.    Het leveren van kwaliteit ziet CIIO niet los van de missie, visie en strategie van de organisatie. ISO 9001 presenteert ‘kwaliteit’ als een aparte factor en spreekt van kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen en kwaliteitsmanagementsysteem. De CIIO Maatstaf spreekt van beleid, doelstellingen en managementsysteem, zonder het voorvoegsel ‘kwaliteit’.

2.    De CIIO Maatstaf is (net als de ISO 9001:2015) gebaseerd op zeven principes van kwaliteitsmanagement: leiderschap, klantfocus, betrokkenheid van professionals, relatiemanagement, procesbenadering, risicomanagement en continu verbeteren. CIIO verwacht dat de leiding van een professionele organisatie deze principes uitdraagt.

3.    Professionals zijn met hun competenties en ervaring cruciaal voor het leveren van kwaliteit. CIIO ziet professionals dan ook als onderdeel van het managementsysteem.
Het managementsysteem omvat daarom niet alleen de ‘harde’ onderdelen (procedures, instructies, formats, criteria, software, specificaties, eisen) maar ook ‘zachte’ factoren (kennis, vaardigheden, gedrag, cultuur, normen en waarden, bewustzijn). Bij haar onderzoeken kijkt CIIO dus niet alleen naar ‘harde’ bewijzen’ (databases, plannen, registraties, evaluaties en resultaten) maar ook naar ‘softe’ bewijzen (houding, inzet, motivatie, kennis delen, feedback geven).