Welkom aan de nieuwe NVCi-leden!

“Wij zijn verheugd om Qlip (kwaliteitsborging in agrofood) en CIIO (certificeren van professionele dienstverleners) per 1 juli 2017 als nieuwe leden van NVCi te verwelkomen!”


NVCi is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie-instellingen met in totaal 22 leden. NVCi streeft ernaar de dienstverlening binnen de branche continue te verbeteren. Dat doen we door de positie van onze leden als collectief te verbeteren en hen te informeren en faciliteren op het gebied van actuele en relevante thema's.