Accreditation: A global tool to support Public Policy

Op 9 juni (Wereld Accreditatiedag) organiseerde de RvA een succesvolle conferentie met als thema: Accreditation: A global tool to support Public Policy, ofwel accreditatie ter ondersteuning van overheidsbeleid en -toezicht.

De conferentie werd goed bezocht door vertegenwoordigers van de belanghebbenden van de RvA en door belanghebbenden vanuit verschillende overheidsinstanties en toezichthouders.

De conferentie werd ingeleid door dagvoorzitter Ed Nijpels (voorzitter van de Raad van Toezicht van de RvA), Philip Eijlander (voorzitter van het adviespanel) en Petra de Groene (ministerie van Economische Zaken). In een drietal sub-sessies vanuit de aandachtsgebieden Veiligheid & Milieu, Kwaliteit van Zorg en Voedselveiligheid werd door de diverse sprekers gesproken over certificatie en overheidstoezicht. Hierbij werd tevens vooruitgekeken naar het nieuwe Kabinetsstandpunt over Accreditatie en Certificatie dat in september 2016 wordt verwacht.

De presentaties van de sprekers zijn als pdf te downloaden via de RvA website.