Mail confirmation

Hartelijk dank voor uw mail. Wij hebben deze in goede orde ontvangen. Wij hopen u zo spoedig mogelijk te berichten.