Hoe is NVCi ontstaan?

De NVCi (voorheen VOC) is ontstaan in 1985 op initiatief van een aantal Nederlandse certificatie-instellingen. De oorspronkelijke doelstelling was het creëren van een overlegplatform voor certificatie-instellingen en belanghebbenden, zoals VNO-NCW (namens certificaathouders), de Raad voor Accreditatie, ministeries, inspecties, etc.

Terug naar veelgestelde vragen