Waar en hoe vertegenwoordigt NVCi belangen van haar leden?

De NVCi onderhoudt nauw contact met verschillende partijen op diverse niveaus. Bijvoorbeeld met de volgende instellingen:

De Raad voor Accreditatie (RvA) is een belangrijke gesprekspartner. Een vertegenwoordiger van het bestuur van NVCi neemt zitting in het Adviespanel van de RvA. Daarnaast is er driemaal per jaar een vergadering tussen de RvA en een afvaardiging van het NVCi bestuur. Ook bezet het NVCi 2 zetels in de RvA Gebruikersraad.

De branchevereniging Fenelab is een samenwerkingspartner van NVCi.

Het ministerie van Economische Zaken is een partij waarmee NVCi regelmatig kennis en ervaringen uitwisselt. 

Schemabeheerders zijn belangrijke samenwerkingspartners voor NVCi.

Terug naar veelgestelde vragen