Waarom gaat het soms fout bij bedrijven die wel een certificaat hebben?

Een beoordeling is een momentopname. Het is de verantwoordelijkheid van een gecertificeerd bedrijf om voortdurend aan de eisen van een certificatieschema te blijven voldoen. Een certificaat biedt geen garantie. Door objectief te toetsen tegen een vaststaande norm, stelt de certificatie-instelling conformiteit met de norm vast. Als die conformiteit is aangetoond mag daaruit een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit of veiligheid van een product of dienst afgeleid worden. Dat betekent dat de organisatie zijn beheerssystemen goed op orde heeft en op basis daarvan is de waarschijnlijkheid zeer groot dat de producten of diensten die de organisatie levert, voldoen aan de vastgelegde eisen. Incidenten kunnen daarmee niet uitgesloten worden, wel is de kans op het optreden van een incident geminimaliseerd door het goed op orde hebben van de organisatie.

Terug naar veelgestelde vragen