Wat is certificatie?

Zowel nationaal als internationaal hebben bedrijven behoefte aan vertrouwen en zekerheid met betrekking tot de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Daarom kan een afnemer zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een certificatie-instelling. Bij een goed resultaat verstrekt de certificatie-instelling een certificaat. Met het certificaat wordt verklaard dat er aan de vastgestelde normen wordt voldaan.

Het werk van certificatie-instellingen is onder te verdelen in drie categorieën:

• product-/procescertificatie (veelal brancherichtlijnen; NEN-EN-ISO 17065)

• systeemcertificatie (NEN-EN-ISO 17021 op het gebied van onder meer kwaliteit, milieu en veiligheid)

• persoonscertificatie (vakbekwaamheidsverklaringen zoals het persoonscertificaat VCA, Deskundig Toezichthouder Asbest; ISO/IEC 17024)

Conform de norm (categorie) voeren certificatie-instellingen controles (audits) uit bij bedrijven en geven vervolgens een onafhankelijk oordeel over het functioneren van management systemen of over geleverde producten. Certificatie-instellingen in Nederland zijn veelal geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA).

Terug naar veel gestelde vragen