Wat is de functie van de Raad voor Accreditatie?

In de Europese Unie heeft iedere lidstaat één nationale accreditatieinstelling. In Nederland is dat de Raad voor Accreditatie (RvA). De primaire taak van de RvA is het accrediteren van instellingen die actief zijn in de volgende werkterreinen: laboratoriumtesten, inspecteren, kalibreren en certificeren. De RvA baseert zich hiervoor op internationale (ISO) en Europese (EN) normen. Daarmee blijft het vertrouwen in de kwaliteit van producten en diensten gerechtvaardigd.

De RvA is een private stichting. In 2010 heeft de Nederlandse overheid de RvA aangewezen als nationale accreditatie-instantie, op basis van de Europese Verordening 765/2008. Sindsdien is de RvA een zelfstandig bestuursorgaan, dat verantwoording aflegt aan de minister van Economische Zaken. Als onafhankelijke stichting en zelfstandig bestuursorgaan heeft de RvA geen winstdoelstelling.

Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor Accreditatie.

Terug naar veelgestelde vragen