Wat is het verschil in de rol van de overheid en certificatie-instellingen bij bedrijven?

De overheid heeft een publieke taak bij het beoordelen van bedrijven die producten of diensten leveren. Deze taak wordt uitgevoerd door inspectiediensten van de ministeries. Inspecteren heeft twee doelen: het signaleren van tekortkomingen om deze zo snel mogelijk op te lossen (handhaven) en voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden (preventie). Een bedrijf, dienst of product voldoet aan de wet of niet.

Certificatie-instellingen zijn private bedrijven die systemen, producten of diensten beoordelen. De beoordelingen worden uitgevoerd door auditoren. Auditoren beoordelen bijvoorbeeld of bedrijven beschikken over een managementsysteem dat in staat is kwalitatief goede of veilige producten te leveren. De audit is een momentopname waarbij een steekproef wordt genomen en het bedrijf geconfronteerd wordt met de resultaten. Het is vervolgens aan de bedrijven zelf om met gebruik van het managementsysteem ook daadwerkelijk goede of veilige producten te leveren. De certificatie-instelling spreekt door het verstrekken van een certificaat een gerechtvaardigd (onderbouwd) vertrouwen uit in de kwaliteit of veiligheid van een product of dienst.

Terug naar veelgestelde vragen