Wie zijn de leden van NVCi en hoe onderscheiden ze zich?

Leden van NVCi zijn Nederlandse certificatie-instellingen. Een voorwaarde om lid te worden, is dat de certificatie-instelling is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie of een andere goedgekeurde accreditatieinstelling. Door deze accreditatie onderscheiden zij zich van andere certificatie-instellingen. De leden beschikken immers over een onafhankelijke verklaring van vertrouwen, verstrekt door de Raad voor Accreditatie of een andere goedgekeurde accreditatieinstelling. Daarnaast leven de leden van NVCi een gedragscode na die is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Daarmee conformeren zij zich aan een gezamenlijk vastgestelde standaard.

Terug naar veelgestelde vragen