Op donderdag 3 december 2020 vond de tweede Algemene Ledenvergadering van NVCi in 2020 plaats. Helaas vond deze vergadering, door de COVID-19 maatregelen, online plaats. NVCi heeft aan zowel leden als externen een lekkere attentie gestuurd.

Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering vond het Ledenevent 2020 plaats. Tijdens dit event kregen de leden de gelegenheid om aan de hand van stellingen in gesprek te gaan over een tweetal thema’s namelijk COVID-19 en de impact daarvan op certificatie en de nieuwe visie van NVCi. De stellingen werden via ahaslides gepresenteerd waarbij de deelnemers de mogelijkheid hadden om via hun mobiele telefoon een antwoord op de stelling te selecteren. Op deze wijze kon makkelijk gemonitord worden hoeveel procent van de deelnemers voor welk antwoord hadden gekozen. Dit leverde interessante en enthousiaste dialogen op.