NVCi heeft structureel overleg met de RvA. Partijen komen twee à drie keer per jaar bijeen. Tijdens de overleggen staat naast de bespreking van actuele onderwerpen, de lobbyfunctie van NVCi centraal. Immers, NVCi heeft ten doel om als branche en spreekbuis herkend en erkend te worden. NVCi geeft hier invulling aan door op te treden als belangenbehartiger voor haar leden, de Certificatie-instellingen.

Ga naar de bovenkant