De Nederlandse samenleving is ernstig getroffen door de uitbraak van het coronavirus.
Het bestuur van NVCi heeft zich beraden over de consequenties, onder meer waar het wettelijke certificatieschema’s betreft.
In een brief aan de diverse ministeries wijst NVCi erop dat, bijvoorbeeld de termijnen tussen audits mogelijk langer worden dan (wettelijk) toegestaan.
Ook kan een capaciteitsprobleem ontstaan in de post-corona periode. Hierdoor kunnen Certificatie Instellingen mogelijk niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.
Het bestuur roept de ministeries op nu al uit te zien naar oplossingen en biedt aan hierover in overleg te gaan.