Een column van Nic Hendriks

Nic Hendriks is sinds 2010 actief in het bestuur van NVCi. Vanaf juni 2017 is hij ook voorzitter.

Certificatie is een abstract begrip, omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Het wekt vragen op als ‘Wie zijn die mensen die ons de maat komen nemen? Onder welk toezicht staan zij zelf?’ Wij als NVCi hebben als doel om uitleg te geven over onze rol aan partijen waar wij mee samenwerken. Daarnaast zoeken we de interactie op met elkaar om boven individuele certificaten collectief over bepaalde thema’s te discussiëren om hiermee in Nederland zo uniform en transparant mogelijk te kunnen werken.

“Certificatie spreekt een gerechtvaardigd vertrouwen uit dat je in een organisatie mag hebben”

Bijna alle normen werken middels een Plan-Do-Check-Act cycle en daarmee een zelfverbeterend systeem. Daarmee krijgen wij als certificatie-instellingen nog wel eens de vraag: ‘wat is de toegevoegde waarde dat jullie iedere keer weer langskomen?’ Het hebben van een systeem is één ding, maar door de jaarlijkse audits blijven organisaties scherp om dat niveau hoog te hebben en te houden en daadwerkelijk te blijven verbeteren. Even de puntjes op de i zetten, die spiegel voorhouden waar een organisatie door de waan van de dag, vaak onbewust, niet altijd oog voor heeft. De waarde zit hem niet in het certificeren zelf, maar in het je onderwerpen aan een externe toetsing. Van buitenaf een blik werpen in een organisatie, de vinger op díe plekken leggen waar verbeterpotentieel is. Iedereen heeft wel een blinde vlek. Daar zit onze toegevoegde waarde. En zo geven we invulling aan het gerechtvaardigd vertrouwen dat je in een organisatie mag hebben als deze gecertificeerd is.

“Verrassingsaudits zouden volgens mij een mooie manier zijn om het proces nog te verbeteren”

NVCi streeft naar een stelsel dat zich doorontwikkelt, zodat we een toezichtvorm hebben waarbij overheid en marktpartijen complementair aan elkaar zijn en goed samenwerken. Waarbij wij vanuit de certificatiekant op pragmatische manier ons werk kunnen doen en maximaal toegevoegde waarde voor onze klanten kunnen leveren. Het invoeren van onaangekondigde audits verbetert volgens mij de kwaliteit van dit certificatieproces en dus de day-to-day business van de certificatiehouders.

“Altijd op zoek naar de balans tussen interpretatie naar de geest en naar de letter”

Wat ons bindt als leden van de NVCi is dat wij werken onder accreditatie, vaak via de RvA. Dat brengt nog wel eens wrijving met zich mee. Certificatie-instellingen gaan vaak op een pragmatische manier om met de situaties bij klanten. Het gaat dan om de professionele kennis van de auditor om in te schatten of het wel of niet voldoet aan de norm. De toezichthouder zit er strakker op. Interpreteert meer naar de letter en minder naar de geest. Wij als CI’s moeten daardoor ook meer naar de letter interpreteren. Voor ons als NVCi is het altijd zoeken naar die balans op het scherpst van de snede: wanneer voegt het wat toe? We zoeken de dialoog met de toezichthouder, daar steken we veel tijd in. Wij staan voor onze klanten en nemen de verantwoordelijkheid om daarin vooraan te blijven staan. Internationale regelgeving loopt achter de feiten aan. De wereld verandert steeds sneller, ook in de wereld van certificatie ontkomen we er niet aan om op een andere manier te acteren. We zullen ook met modernere technieken de landschappen gaan veranderen… we dagen je uit met ons het gesprek hierover aan te gaan.