Lidmaatschap

Bij NVCi staan collectieve belangenbehartiging en kwaliteitscertificatie centraal. U wordt geïnformeerd over diverse ontwikkelingen in zowel het commerciële als het publieke domein. Daarnaast heeft u via diverse verenigingsgremia de mogelijkheid om relevante contacten te onderhouden binnen de wereld van certificering. Denkt u hierbij aan collega instellingen, overheden, Colleges van Deskundigen, belangengroeperingen en de Raad voor Accreditatie.

Lid worden?

Elke certificatie-instelling kan het lidmaatschap van NVCi aanvragen. Voorwaarde is dat de certificatie-instelling door de RvA, of een andere accreditatie-instantie (aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008) geaccrediteerd is. In het geval van een andere accreditatie-instantie dan de RvA, dient de ledenvergadering eerst de betreffende accrediterende instelling te accepteren. Heeft u interesse in het lidmaatschap? Vul het inschrijfformulier in of neem dan contact met ons op.

Relevante documenten

Deel dit met: