Impact op Industriële Producten

Graag attenderen wij u over de publicatie van de zogenoemde ‘Notice’ van de Europese Commissie over de impact van de Brexit op industriële producten:

Het document analyseert de impact van de Brexit bezien vanuit de EU regelgeving voor ‘non-food producten’ en ‘niet-landbouw producten’. Het document gaat over het in de handel brengen van die producten na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Het document gaat o.a. in op de marktdeelnemers, conformiteitsbeoordelingsprocedures (certificatie), en notified bodies (certificerende instanties). Bij het document zit een lijst met indicatie van de Europese regelgeving waarop dit document betrekking heeft.