Per 1 februari 2019 is het Nederlands Certificatie Instituut toegetreden als lid van NVCi. Het NVCi bestuur is blij met het toetreden van weer een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Het actief deelnemen aan harmonisatie tussen aangesloten certificatie-instellingen is een belangrijke reden voor NCI om lid te worden. Astrid Plettenburg, Certificatie Manager bij het Nederlands Certificatie Instituut, geeft aan dat het voor NCI ook belangrijk is om samen te groeien naar verbeterde systemen mede door de mogelijkheid om geluiden vanuit de achterban actief in te kunnen brengen voor discussie.

Als collectieve gesprekspartner richting overheden, koepelorganisaties en de RvA is het goed dat steeds meer certificatie-instellingen aansluiten bij NVCi. Door een sterke vertegenwoordiging kunnen we het belang van certificatie blijven uitdragen.

Ook geïnteresseerd om lid te worden van NVCi? Neem dan contact met ons op via info@nvci.nl.