Over NVCi

NVCi (voorheen VOC) is de brancheorganisatie voor certificatie- en inspectie instellingen. Leden van NVCi kunnen actief zijn in een grote verscheidenheid aan werkvelden, zoals de bouw, energie, chemie, maakindustrie, publieke- en commerciële dienstverlening, voeding, milieu, gezondheid, transport en logistiek.

NVCi streeft ernaar de dienstverlening binnen de branche continue te verbeteren. Dat doen we door de positie van onze leden als collectief te verbeteren en hen te informeren en faciliteren op het gebied van actuele en relevante thema’s.

NVCi fungeert als collectieve gesprekspartner voor de diverse stakeholders van certificatie-instellingen. Daarmee verbeteren we onder andere de maatschappelijke positie van onze leden als collectief. Wij vinden het belangrijk dat certificatie- en inspectie instellingen op de hoogte zijn van relevante thema’s. Daarom informeren we hen regelmatig over wettelijke regelingen, verenigingsaangelegenheden en diverse ontwikkelingen (zowel sociaal economisch, als technisch en maatschappelijk).

De leden van NVCi zijn allen door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatie-instelling (aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008) geaccrediteerd.

Bekijk hier de speerpunten van NVCi

Deel dit met: