Bestuur

Nic Hendriks
Voorzitter
LinkedIn

Olaf van Panhuys
Penningmeester
LinkedIn

Evert van de Pest
Bestuurslid
LinkedIn

Wim van Vreeswijk
Bestuurslid
LinkedIn

Rob van Surksum
Bestuurslid
LinkedIn

Peter Cornelissen
Bestuurslid
LinkedIn

Anton Kerbusch
Bestuurslid
LinkedIn

Team

Patricia Dijkman
Projectcoördinator
LinkedIn

Jessica Mens
Secretaresse
LinkedIn

Taakverdeling

Overleg Verdeling
Inspectie-overleg Naar behoefte
Autoriteit Persoonsgegevens Wim van Vreeswijk – Vervanger: Anton Kerbusch
Bestuurlijk overleg RvA/NVCi Nic Hendriks (voorzitter), Wim van Vreeswijk en Peter Cornellissen
Vervanger: Rob van Surksum
Technisch/tactisch overleg RvA/NVCi Rob van Surksum (bestuur) en Hans van Rijn (voorzitter WG Accreditatie)
Gebruikersraad RvA Wim van Vreeswijk en Olaf van Panhuys
Vervanger: Rob van Surksum
RvA Adviespanel belanghebbenden Nic Hendriks
Vervanger: Peter Cornelissen
Overleg schemabeheerders Wim van Vreeswijk
Overleg Fenelab Wim van Vreeswijk en Olaf van Panhuys
Kamer Feed Evert van de Pest
Kamer Food Evert van de Pest
Kamer Bouw Wim van Vreeswijk
Werkgroep Accreditatie Rob van Surksum (bestuur), Peter Cornelissen (bestuur) en Hans van Rijn (voorzitter)
SSVV Anton Kerbusch (bestuur) en Cock van Zwienen (vertegenwoordiger namens NVCi)
NEN-HKZ Rob van Surksum
Peter Cornelissen
SCCM Anton Kerbusch
Overige overheid Naar behoefte
Overige externe contacten Naar behoefte

Deel dit met: