Certificatie & Accreditatie

Over certificatie

Zowel nationaal als internationaal hebben bedrijven behoefte aan vertrouwen en zekerheid met betrekking tot de kwaliteit van geleverde goederen en diensten. Daarom kan een afnemer zijn product of dienst objectief laten beoordelen of testen door een certificatie-instelling. Bij een goed resultaat verstrekt de certificatie-instelling een certificaat. Met het certificaat wordt verklaard dat er aan de vastgestelde normen wordt voldaan.

Het werk van certificatie-instellingen is onder te verdelen in drie categorie├źn:

  • product-/procescertificatie (veelal brancherichtlijnen; NEN-EN-ISO 17065)
  • systeemcertificatie (NEN-EN-ISO 17021 op het gebied van onder meer kwaliteit, milieu en veiligheid)
  • persoonscertificatie (vakbekwaamheidsverklaringen zoals het persoonscertificaat VCA, Deskundig Toezichthouder Asbest; ISO/IEC 17024)

Accreditatie van certificatie-instellingen

Om de deskundigheid en onpartijdigheid te waarborgen, worden certificatie-instellingen ook gecontroleerd. Deze controle (accreditatie) wordt uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatie instantie (aangewezen op basis van de Europese Verordening 765/2008) op basis van bovenstaande accreditatienormen. Deze accreditatie richt zich zowel op het managementsysteem als op de technische competenties van certificatie-instellingen. De RvA toetst daarbij de certificatie-instelling tegen de relevante norm (ISO 17020/17021/17024/17065).

 

Meer over NVCi

Deel dit met: