Speerpunten

Gesprekspartner

Sinds de oprichting in 1985 (toen nog VOC) heeft NVCi een belangrijke positie als collectieve gesprekspartner opgebouwd voor diverse stakeholders. NVCi is op regelmatige basis in gesprek met overheden (bijv. het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van SZW), koepelorganisaties (bijv. schemabeheerders en laboratoria) en de RvA. Ook volgt NVCi de politieke, wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en waar gewenst gebruiken we onze positie als gesprekspartner om invloed uit te oefenen. Ook is NVCi lid van de gebruikersraad van de RvA en vertegenwoordigt de certificatiebranche in diverse organen die invloed hebben op de branche, zoals (Centraal) colleges van deskundigen en beheerstichtingen.

Huishoudelijk Reglement en gedragscode

In 2002 hebben de leden van NVCi een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is in 2007 herzien en heeft als doel de kwaliteit van NVCi leden te borgen en te verbeteren. De gedragscode is, wederom herzien, sinds 17 november 2015 opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en bevat onder andere criteria met betrekking tot de dienstverlening van certificatie-instellingen.

Verenigingscommissies

NVCi is een actieve vereniging met een aantal commissies (kamers) waarin zowel technische als beleidsmatige aspecten van certificatie besproken worden. Zo is er een werkgroep Accreditatie, een kamer Bouw, een kamer Food en Agro en een jaarlijkse bijeenkomst voor vertegenwoordigers van NVCi.

Bovenstaande speerpunten van NVCi worden vormgegeven door de leden. Zij worden daarin begeleid door een onafhankelijk secretariaat. Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op of kijk bij de veelgestelde vragen.

Meer over NVCi

Deel dit met: