De nieuwe ISO 17025 is gepubliceerd als geharmoniseerde norm voor algemene eisen voor labs.

Vanaf 31-12-2020 mag alleen deze norm daarvoor nog worden gebruikt. De volledige publicatie is hier terug te vinden.