Per 1 juli 2019 is QMS International toegetreden als lid van NVCi. Hiermee vertegenwoordigt NVCi inmiddels de belangen van 24 geaccrediteerde certificatie-instellingen in Nederland.

Voor QMS International  was één van de redenen om lid te worden “het samen kunnen discussiëren om zo tot een verbetering te komen die niet alleen de certificatie-instellingen ten goede komt, maar ook de klant. Dit kan via het NVCi-platform door het delen van ervaringen omtrent certificatie en accreditatie, van elkaar te leren en het bespreken van (toekomstig) relevante thema’s binnen de branche.”

Als collectieve gesprekspartner richting overheden, koepelorganisaties en de RvA is het goed dat steeds meer certificatie-instellingen aansluiten bij NVCi. Door een sterke vertegenwoordiging kunnen we het belang van certificatie blijven uitdragen.

Ook geïnteresseerd om lid te worden van NVCi? Neem dan contact met ons op via info@nvci.nl.